Datasets

FilterActive filter: Bevolking | Reset

Trendraming 2019 (TR2019)

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente de komende tien jaar wordt doorgetrokken. De TR wordt doorgerekend om een beeld te kunnen vormen van de toekomstige bevolkingsontwikkeling, huishoudensvorming en bijbehorende gewenste woningvoorraad wanneer de binnenlandse migratietrend zich in de toekomst zal doorzetten. De scenarioberekening wordt gebruikt om te zien hoe woningbouwplannen zich verhouden tot de binnenlandse migratietrend.

Let op: correctie gegevens van huishoudens en bevolking op 29 juli 2019. De gemeentelijke indeling van 2018 is gehanteerd.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bevolking TR2019

  29-07-2019, CSV,
 • Gewenste woningvoorraad TR2019

  29-07-2019, CSV,
 • Huishoudens TR2019

  29-07-2019, CSV,

Ouderenmonitor Den Haag

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: In de serie Ouderenmonitoren wordt een beeld geschetst van de positie van 55-plussers in Den Haag op het gebied van gezondheid, waardering voor de leefomgeving/woonsituatie, financiële positie, deelname aan de maatschappij en beschikbaarheid en bereik van voorzieningen voor ouderen in Den Haag. Er wordt niet alleen gekeken naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar ontwikkelingen en mogelijke trends.
 • Thema: Bestuur
 • Bron intern: BRP, Veiligheidsmonitor, Stadsenquete, WMO monitor (niet openbaar)
 • Bron extern: Den Haag in Cijfers (https://denhaag.buurtmonitor.nl), CBS Statline (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema)
 • Geografische eenheid: Gemeente, stadsdeel en wijk
 • Serie: Ouderenmonitor vanaf 2010
Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • Ouderenwijzer 2010

  12-04-2018, PDF,
 • Ouderenmonitor_2017 (def)

  12-04-2018, PDF,
 • Ouderenmonitor 2011

  12-04-2018, PDF,
 • Rapportage Ouderenmonitor 2014-def(hr)

  12-04-2018, PDF,
 • ouderenmonitor2018.pdf

  02-01-2019, PDF,

Bevolkingsprognose 2016 (BP2016)

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio zijn de effecten van regionaal afgestemde woningbouwprogramma’s op de bevolkingsontwikkeling doorgerekend. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe BP. Voor meer informatie over de bevolkingsprognose: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bevolkingsprognose/

Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Gewenste woningvoorraad BP2016

  05-09-2017, CSV,
 • Huishoudens per type en leeftijd BP2016

  05-09-2017, CSV,
 • Bevolking per leeftijd BP2016

  05-09-2017, CSV,
 • WBR en BP 2016 publicatie.pdf

  05-09-2017, PDF,

Buurtmonitor - Gemeente Zeist

55 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Buurtmonitor
 • Bron Gemeente Zeist, CBS
 • Doel: Beschikbaar stellen van statistische informatie
 • Beperkingen: Geen
Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Zeist buurtmonitor

  01-01-1970, website,

GemeenteGroningen_bevolkingenhuishoudens

22 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Bevolking gemeente Groningen naar leeftijd en geslacht en huishoudens naar type. Dit via het buurtinformatiesysteem Gronometer, aantallen zijn onder meer beschikbaar per (sub)buurt, wijk en voor de gemeente als geheel.

Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • Bevolkingscijfers gemeente Groningen

  01-01-1970, link,

Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019)

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als “neutrale” kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2019 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met "binnenlands migratiesaldo nul" per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/

Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Bevolking per leeftijd WBR2019

  29-07-2019, CSV,
 • Gewenste woningvoorraad WBR2019

  29-07-2019, CSV,
 • Huishoudens WBR2019

  29-07-2019, CSV,

Bevolkingsprognoses Schiedam

55 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze datasets geven de prognose weer voor de ontwikkeling van de bevolking in Schiedam, uitgesplitst naar leeftijd. Het eerste prognosejaar is 2016 en de prognose loopt door tot 2037.

Waardering: (28 stemmen)

Bijlagen

 • Prognose - wijk 7 - Kethel

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - heel Schiedam

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 3 - West

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 5 - Nieuwland

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 6 - Groenoord

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 8 - Woudhoek

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 4 - Zuid

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 9 - Spaland/Sveaparken

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 1 - Centrum

  14-12-2015, CSV,
 • Prognose - wijk 2 - Oost

  14-12-2015, CSV,

Gemeente Leeuwarden: buurtmonitor

28 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Link naar data uit de buurtmonitor
 • Doel registratie: Geschikt voor vertoning op de kaart
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
 • Coördinatenstelsel: WGS84
Waardering: (54 stemmen)

Bijlagen

 • leeuwarden.buurtmonitor.nl

  01-01-1970, link,

GemeenteGroningen_binnenverhuizingen_2017

24 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Verhuizingen binnen de gemeente Groningen, personen naar buurt. Buurt van vertrek in de rijen en buurt van bestemming in de kolommen, 2017

Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • Binnenverhuizingen gemeente Groningen, 2017

  12-07-2018, CSV,

Ruimtelijke kengetallen 2018 Den Haag

30 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Vanaf 2017 wordt jaarlijks een dataset met ruimtelijke kengetallen vervaardigd. Deze ruimtelijke kengetallen worden verzameld op bouwblokniveau, maar omwille van het onthullingsrisico kan deze dataset niet worden gedeeld als open data. Wel is het mogelijk om cijfers beschikbaar te stellen op buurtniveau. De bouwblokken (met inhoud) zijn vanaf dit jaar de bouwstenen van Den Haag in Cijfers, dus de cijfers van de bouwblokken zijn op geaggregeerd niveau exact hetzelfde als deze publiek toegankelijke bron. In de bouwblokken zijn zoveel mogelijk absolute aantallen ondergebracht. Deze getallen zouden met behulp van het veld Shape_area kunnen worden verrekend naar aantallen per km2 of hectare. Alleen voor het item woningwaarde is een gemiddelde aangehouden.
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Verklaring attribuutnamen: zie spreadsheet in de dataset.
 • Doel registratie: inventarisatie
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (21 stemmen)

Bijlagen

 • VerklaringAttributenRuimtelijkeKengetallen.xlsx

  19-12-2018, XLSX,
 • ruimtelijkekengetallen2018.kml

  18-10-2019, KML,
 • ruimtelijkekengetallen2018.json

  18-10-2019, JSON,
 • ruimtelijkekengetallen2018.zip

  18-10-2019, ZIP,
 • ruimtelijkekengetallen2018.csv

  18-10-2019, CSV,
 • ruimtelijkekengetallen2018.xlsx

  18-10-2019, XLSX,

Binnenverhuizingen gemeente Groningen 2018

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Binnenverhuizingen gemeente Groningen 2018 op buurtniveau, inclusief Haren en Ten Boer

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Binnenverhuizingen gemeente Goningen 2018

  20-08-2019, CSV,

Huwelijken

32 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt het aantal huwelijken in Utrecht op wijk- en buurtniveau. Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt huwelijken kan vinden:

Waardering: (40 stemmen)

Bijlagen

 • Huwelijken

  05-07-2016, URL,

Echtscheidingen

42 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt het aantal echtscheidingen in Utrecht op wijk- en buurtniveau. Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt echtscheidingen kan vinden:

Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Echtscheidingen

  18-02-2016, URL,

Leeftijd inwoners

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt het aantal inwoners in Utrecht per leeftijdsgroep op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende leeftijdsgroepen vermeld:

 • 0 tm 3 jaar;
 • 4 tm 11 jaar;
 • 12 tm 17 jaar;
 • 18 tm 24 jaar;
 • 25 tm 34 jaar;
 • 35 tm 44 jaar;
 • 45 tm 54 jaar;
 • 55 tm 64 jaar;
 • 65 plussers;
 • 75 plussers;
 • 80 plussers.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (10 stemmen)

Bijlagen

 • Leeftijd inwoners

  13-12-2015, URL,

Ruimtelijke kengetallen 2017 Den Haag

20 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Vanaf 2017 wordt jaarlijks een dataset met ruimtelijke kengetallen vervaardigd. Deze ruimtelijke kengetallen worden verzameld op bouwblokniveau, maar omwille van het onthullingsrisico kan deze dataset niet worden gedeeld als open data. Wel is het mogelijk om cijfers beschikbaar te stellen op buurtniveau. De bouwblokken (met inhoud) zijn vanaf dit jaar de bouwstenen van Den Haag in Cijfers, dus de cijfers van de bouwblokken zijn op geaggregeerd niveau exact hetzelfde als deze publiek toegankelijke bron. In de bouwblokken zijn zoveel mogelijk absolute aantallen ondergebracht. Deze getallen zouden met behulp van het veld Shape_area kunnen worden verrekend naar aantallen per km2 of hectare. Alleen voor het item woningwaarde is een gemiddelde aangehouden.
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Verklaring attribuutnamen: zie spreadsheet in de dataset.
 • Doel registratie: inventarisatie
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (28 stemmen)

Bijlagen

 • VerklaringAttributenRuimtelijkeKengetallen.xlsx

  09-05-2018, XLSX,
 • ruimtelijkekengetallen2017.xlsx

  18-10-2019, XLSX,
 • ruimtelijkekengetallen2017.kml

  18-10-2019, KML,
 • ruimtelijkekengetallen2017.json

  18-10-2019, JSON,
 • ruimtelijkekengetallen2017.zip

  18-10-2019, ZIP,
 • ruimtelijkekengetallen2017.csv

  18-10-2019, CSV,