Datasets

FilterActive filter: Bedrijventerreinen | Reset

Geluidszonering Industrie

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van het industrieterrein en de zonegrens hebben een juridische status die zijn vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. In de zone gelden restricties voor woningbouw. De bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 dB(A) op de zonegrens produceren.
Aan de ligging van de zones kunnen geen juridische rechten ontleend worden. Raadpleeg het bestemmingsplan in voorkomende gevallen.

De zone is een aandachtsgebied waar speciale regels gelden met betrekking tot de geluidsbelasting op de zonegrens en woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Geluidszonering industrie

  20-12-2018, WMS,
 • Anders_Inspire_WFS:GeluidBedrijvenTerreinen

  20-12-2018, WFS,

Provincie Fryslân: Bedrijventerreinen Oppervlakte per gemeente 2017

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Uitgeefbare voorraad bedrijventerrein per gemeente per 1-1-2017
 • Doel registratie:
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden of vertoning op een kaart.
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
Waardering: (28 stemmen)

Bijlagen

 • bedrijventerreinen-per-gemeente.xlsx

  04-12-2017, XLSX,

Provincie Fryslân: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân per 1-1-2017
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
 • Coördinatenstelsel: WGS84
Waardering: (24 stemmen)

Bijlagen

 • alle-bedrijventerreinen-fryslan-2017.xlsx

  05-12-2017, XLSX,

GemeenteGroningen_banentotaal_perbedrijventerrein

9 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Banen totaal per bedrijventerrein, kantoorlocaties en in de Binnenstad, inclusief ingeleende uitzendkrachten.

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Banen terreinen gemeente Groningen

  20-08-2019, CSV,

BEDRIJVENREGISTER 2015

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het bestand bevat de gegevens van alle vestigingen in Zuid-Holland waar wordt gewerkt. In het bestand is informatie opgenomen over de naam, het vestigingsadres, het postadres, de SBI code en de omvang van de werkgelegenheid. De SBI-code is een code voor de aard van de bedrijvigheid (sluit aan bij internationale standaarden) de nieuwste versie, SBI-2008, is gebruikt. Het bestand wordt jaarlijks medio januari middels een werkgelegenheidsenquête geactualiseerd. Wegens andere levering LISA-gegevens bevat dit bestand geen postadressen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bedrijfsgegevens

  20-12-2018, WMS,

Bedrijventerreinen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers van de bedrijventerreinen en gegevens over oppervlakte, bereikbaarheid, bestemmingsplanfase, terreintype en milieuhinder. De kaart is een combinatie van de terreinen en aparte tabel met regelmatig bijgewerkte gegevens

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Economie_Economie_WFS:Bedrijventerreinen

  20-12-2018, WFS,
 • Bedrijventerreinen - Locatie

  20-12-2018, WMS,

Bedrijventerreinen in Den Haag

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • bedrijventerreinen.json

  04-02-2019, JSON,
 • bedrijventerreinen.zip

  04-02-2019, ZIP,
 • bedrijventerreinen.csv

  04-02-2019, CSV,
 • Bedrijventerreinen.html

  04-02-2019, HTML,
 • Bedrijventerreinen.html

  04-02-2019, HTML,
 • bedrijventerreinen.xlsx

  04-02-2019, XLSX,

Bedrijventerreinen Herstructurering

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen waaraan subsidies voor planvorming en/of uitvoering van herstructureringsprojecten in Zuid-Holland zijn toegekend in de periode 2003 tot en met 2009.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bedrijventerreinen met herstructureringssubsidie 2003-2010

  20-12-2018, WMS,
 • Economie_Economie_WFS:Herstructurering_bedrijventerreinen

  20-12-2018, WFS,