Datasets

FilterActive filter: Ruimte En Infrastructuur | Reset

Bomen Sliedrecht

16 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: dataset met alle straat- en parkbomen van de gemeente Sliedrecht die als individuele boom zijn opgenomen in het beheersysteem van de gemeente. Dit zijn veelal de bomen die langs straten en op pleinen staan. Bomen die in een park of in een bos gebied zijn niet noodzakelijkerwijs allemaal opgenomen.
 • Bron: gemeente Sliedrecht, beheersysteem
 • Doel: inzicht geven in het bomenareaal binnen de gemeente.
 • Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de verscheidenheid aan bomen binnen de gemeente.
 • Beperkingen: Het publiceren van het bestand als Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Het bestand is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden. Er kunnen geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook.
 • Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de proclaimer op de website van de gemeente
 • Coordinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.sliedrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_P...

Waardering: (11 stemmen)

Bijlagen

 • bomen Sliedrecht (geojson)

  12-04-2017, GeoJSON,
 • bomen sliedrecht (kmz)

  12-04-2017, KMZ,
 • bomen Sliedrecht

  12-04-2017, CSV,
 • bomen sliedrecht (Shapefile)

  12-04-2017, shape,

Openbare afvalcontainers Sliedrecht

10 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bij openbare containers wordt afval gescheiden in verzamelcontainers voor papier, glas, textiel, et cetera
 • Bron: gemeente Sliedrecht
 • Doel registratie: Inzichtelijk maken van de dichtstbijzijnde verzamel container
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.sliedrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_P...

Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • Afvalcontainers Sliedrecht (SHP)

  13-04-2017, SHP,
 • Afvalcontainers Sliedrecht (CSV)

  14-04-2017, CSV,

Prullenbakken

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Datum data: september 2018
 • Beschrijving: De kaart bevat prullenbakken.
 • Bron: BGT gemeente Delft 
 • Doel registratie: De data is enerzijds bijgehouden om het beheer en onderhoud efficiënt uit te voeren
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locaties van prullenbakken op de kaart
 • Coördinatenstelsel: Rijksdriehoekstelsel
Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • ArcGIS Open Dataset

  01-01-1970, HTML,
 • Esri Rest API

  01-01-1970, Esri REST,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • Shapefile

  01-01-1970, ZIP,

Strooiroutes Delft

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

 

 • Datum data: november 2018
 • Beschrijving: Strooiroutes in Delft
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart

   • Toelichting: Routes die gestrooid worden door derden, zoals rijks- en provinciewegen  zijn niet opgenomen. Er wordt door de gemeente gestrooid op doorgaande wegen (Stroomwegen), gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen, stations en openbaar vervoerroutes (busroutes), de binnenstad, op/afritten bij tunnels, viaducten, bruggen en specifieke knelpunten en wegen rondom openbare gebouwen zoals: ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen en doorgaande (regionale) fietsroutes en hoofd fietspaden

   Waardering: (3 stemmen)

   Bijlagen

   • ArcGIS Open Dataset

    01-01-1970, HTML,
   • Esri Rest API

    01-01-1970, Esri REST,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • Shapefile

    01-01-1970, ZIP,

   Infraroodmeting wegen

   keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Beschrijving: Infraroodmeting Gemeente Delft (door MeteoGroup), Wegdekdektemperatuurmeting

  • Doel:  Het in beeld brengen van de koudste punten en snel opvriezende wegdelen in de Gemeente Delft. Dit om (meet)punten te bepalen voor het aanbrengen van sensoren die in verbinding staan  met een of meerdere gladheidmeldsystemen.
  • Bron: Meteogroep (november 2018)
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden:  Bepalen van locaties voor het aanbrengen van meetpunten/wegsensoren voor  gladheidmeldsystemen  tbv gladheidbestrijding.
  • Waardering: (0 stemmen)

   Bijlagen

   • ArcGIS Open Dataset

    01-01-1970, HTML,
   • Esri Rest API

    01-01-1970, Esri REST,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • Shapefile

    01-01-1970, ZIP,

   Speelplekken Alblasserdam

   23 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Beschrijving: Overzicht speelplekken die worden beheerd door de gemeente. Het bestand bevat zowel gegevens over locatie als over de inrichting. Het betreft:

   • sAssetTypeName (het type toestel)
   • sAssetLocationName (locatie naam)
   • sLocationIdent (ID van de locatie)
   • fLattitude (Latitude) niet bij ondergronden aanwezig
   • fLongitude (Longitude) niet bij ondergrond aanwezig
   • sName (naam speelelement)

   Bron: gemeente Alblasserdam, beheersysteem.

   Doel: inzicht geven in de speelplekken (locatie en inrichting) binnen de gemeente.

   Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van speelplekken binnen de gemeente.

   Beperkingen: Het publiceren van het bestand als Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Het bestand is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden. Er kunnen geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook.

   Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de proclaimer op de website van de gemeente

   De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://zaken.alblasserdam.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927...

   Waardering: (44 stemmen)

   Bijlagen

   • speeltoestellen-2017-alblasserdam.csv

    24-05-2017, CSV,

   Lichtmasten

   keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
   • Datum data : september 2018
   • Beschrijving: Locatie lichtmasten en andere lichtbronnen van het openbare lichtnet in Delft
   • Bron: BGT gemeente Delft
   • Doel registratie: beheer en onderhoud lichtmasten
   • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
   • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
   • Coördinatenstelsel: Rijksdriehoekstelsel
   Waardering: (3 stemmen)

   Bijlagen

   • ArcGIS Open Dataset

    01-01-1970, HTML,
   • Esri Rest API

    01-01-1970, Esri REST,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • Shapefile

    01-01-1970, ZIP,

   Persleiding Hoogheemraadschap Den Haag

   12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
   • Beschrijving: Persleidingen riolering Hoogheemraadschap 2010
   • Doel registratie: Publicatie op internet
   • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
   • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
   • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
   Waardering: (38 stemmen)

   Bijlagen

   • \Persleiding_Hoogheemraadschap.geojson

    02-02-2018, JSON,
   • Persleiding_Hoogheemraadschap.csv

    02-02-2018, CSV,
   • Persleiding_Hoogheemraadschap.xlsx

    02-02-2018, XLSX,
   • Persleiding_Hoogheemraadschap shp.zip

    02-02-2018, ZIP,
   • Persleiding_Hoogheemraadschap_KML

    02-02-2018, KML,

   Gemeentelijke Monumenten Dordrecht

   76 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Dit zijn de objecten die door het college van burgemeester en wethouders zijn beschermd als gemeentelijk monument. Dit houdt in dat ze aan één of meer van de volgende criteria voldoen: archeologische waarde; cultuurhistorische waarde; architectonische waarde; bijzondere situering; gaafheid, unieke waarde.

   Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

   De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

   Waardering: (48 stemmen)

   Bijlagen

   • Monumenten Dordrecht, geojson

    15-02-2019, GeoJSON,
   • Definitie labels Monumenten Dordrecht

    01-09-2016, application/rtf,
   • Monumenten Dordrecht, CSV

    19-12-2018, CSV,
   • Monumenten Dordrecht, SHP

    15-02-2019, ZIP,

   Speelplekken

   keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

  • Datum data: november 2017
  • Beschrijving: De kaart bevat speelplekken, trapvelden, speelplekken van derden.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locaties van speelplekken op de kaart
  • Waardering: (8 stemmen)

   Bijlagen

   • ArcGIS Open Dataset

    01-01-1970, HTML,
   • Esri Rest API

    01-01-1970, Esri REST,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • Shapefile

    01-01-1970, ZIP,

   IoT gegevens Grondwaterstanden Dordrecht

   23 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
   • Beschrijving: De gemeente Dordrecht is in 2016 een pilot gestart om grondwaterstanden geautomatiseerd te meten, om ervaringen op te doen met zogenoemde Internet of Things (IoT) sensoren. Het betreft 6 sensoren die periodiek een geautomatiseerde meting uitvoeren. De pilot wordt inmiddels afgerond. Op dit moment zijn er GEEN gegevens beschikbaar.
   • Bron: gemeente Dordrecht
   • Doel: Ervaring opdoen met geautomatiseerd meten van relevante zaken en het meteen publiceren van bijbehorende meetwaarden.
   • Mogelijkheden: Niet langer van toepassing. De dataset gaf een eerste beeld of en zo ja hoe goed het geautomatiseerd meten en publiceren van de meetwaarden lukt.
   • Beperkingen: De juistheid van de gegevens in de dataset wordt niet gegarandeerd. Ook wordt er geen garantie gegeven op de permanente beschikbaarheid bestaande en/of nieuwe meetgegevens.
   • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

   Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

   De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

   Waardering: (18 stemmen)

   Bijlagen

   • labels grondwaterstanden

    13-04-2017, rtf,

   Wijklijnmeldingen Dordrecht

   50 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdzakelijk zijn dit de bewoners van Dordrecht, maar ook bedrijven en bezoekers. Daarnaast vallen er veel aspecten onder de openbare ruimte. Het is niet alleen het Groen en de Wegen, straten en pleinen, maar het gaat ook over (zwerf) afval, openbare verlichting, speelplaatsen, hondenpoep, riolering, water, gemalen, verkeersregelinstallaties, graffiti, enz. Al deze gebruikers melden klachten, stellen vragen, hebben verbetervoorstellen. Hiervoor gebruiken zij de wijklijn. Via zowel de telefoon, de gemeentelijke website als een app kunnen meldingen worden gedaan.

   De wijklijnmeldingen zijn beschikbaar in CSV en Shape format.

   Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

   De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

   Waardering: (47 stemmen)

   Bijlagen

   • Labels Wijklijnmeldingen CSV bestand Dordrecht 2016-okt-11

    11-10-2016, application/rtf,
   • Wijklijnmeldingen Dordrecht Shape tot 23 maart 2017

    10-02-2019, ZIP,
   • Wijklijnmeldingen Dordrecht tot 23 maart 2017

    10-02-2019, CSV,
   • Wijklijnmeldingen Dordrecht -geojson- tot 23 maart 2017

    10-02-2019, GeoJSON,