Datasets

FilterActive filter: Peilmerken | Reset

Peilmerken Tilburg

25 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Het Normaal Amsterdams Peil wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van hoogtemerken. NAP hoogtemerken zijn meetmerken in de vorm van bronzen bouten, die geplaatst zijn op stabiele objecten zoals gebouwen, bruggen en viaducten. De hoogtemerken in NAP van gemeente Tilburg vormen een verdichting ten opzichte van de hoogtemerken van Rijkswaterstaat. De hoogtemerken worden jaarlijks visueel gecontroleerd en zijn in voorjaar 2017 rekenkundig aangesloten op de hoogtemerken van Rijkswaterstaat. Disclaimer: Het feit dat een hoogtemerk in een opstal is aangebracht geeft geen recht tot algemeen gebruik ervan. Terreinen mogen niet betreden worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van de betreffende opstal. De gegevens van de hoogtemerken zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Gemeente Tilburg aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen welke voortvloeien uit eventuele onjuistheden in de gegevens van de gepubliceerde hoogtemerken. Om de risico's van fouten zoveel mogelijk te vermijden is naast meten met voldoende controle, onder andere van belang: 1. de meting te koppelen aan tenminste twee in verschillende objecten geplaatste peilmerken, 2. recente hoogten te gebruiken, 3. peilmerken te kiezen die geplaatst zijn in goed gefundeerde objecten.
 • Bron: gemeente Tilburg
 • Doel registratie: Inzicht geven over de verspreiding van peilmerken
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RD new (EPSG:28992) & WGS1984 (EPSG:4326)
Waardering: (48 stemmen)

Bijlagen

 • SHP

  14-11-2019, SHP,
 • CSV

  14-11-2019, CSV,
 • KML

  14-11-2019, KML,
 • GEOJSON

  14-11-2019, GeoJSON,