Datasets

FilterActive filter: Natuur | Reset

Bomen Shapefiles Den Haag

25 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/0GDbf0
 • Coördinatenstelsel: RDNew
 • Datamodel: IMGEO voor info: http://imgeo.geostandaarden.nl/
Waardering: (31 stemmen)

Bijlagen

 • bomen-shape.zip

  15-01-2019, ZIP,

Eco bomenrijen Den Haag

21 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bomenrijen (hoofdboomstructuur) die voor dieren in de stad fungeren als ecologische verbindingszones tussen groengebieden..
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (32 stemmen)

Bijlagen

 • ecobomenrijen.html

  15-01-2019, HTML,
 • ecobomenrijen.zip

  15-01-2019, ZIP,
 • ecobomenrijen.json

  15-01-2019, JSON,
 • ecobomenrijen.xlsx

  15-01-2019, XLSX,
 • ecobomenrijen.kml

  15-01-2019, KML,
 • ecobomenrijen.csv

  15-01-2019, CSV,

Natuurbeheerplan 2014 - Collectief Beheerplan

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

In dit bestand staan de begrenzingen waar binnen gebiedscoordinatoren van agrarische natuurverenigingen collectief beheer opgeven

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:NBP_2014_COLLECTIEFBEHEERPLAN

  20-12-2018, WFS,
 • Collectief Beheerplan - kaart 6

  20-12-2018, WMS,

Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De gebieden uit het A en W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische waarden. Zij vormen op dit vlak het 'genetisch kapitaal'. De nadruk ligt op particuliere terreinen, omdat die meer bedreigd zijn. Zie voor meer informatie het Rapport Altenburg en Wymenga nr. 143. Mogelijk kan dit bestand gebruikt worden als opmaat naar een kaart met bijzondere natuurwaarden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Bijzondere_vegetatie

  20-12-2018, WFS,

Prioritaire gebieden in Zuid-Holland

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Via de Contourennota Levend Landschap, de dato november 2007, heeft Gedeputeerde Staten keuzes gedestilleerd met betrekking tot haar inzet in prioritaire gebieden. De gebieden zijn allereerst gekozen vanwege de regionale dynamiek en het commitment van partijen in de regio die iets willen en haar eigen inzet georganiseerd hebben. De provincie wil hier graag bij aansluiten. Tevens zijn de gebieden gekozen vanwege een inhoudelijke of planologische urgentie en het rendement (inhoudelijk resultaat of financieel) van provinciaal optreden in het gebied. Deze criteria hebben al eerder een rol gespeeld bij het formuleren van de inzet van GS m.b.t. de herijking groenopgave in het kader van het ILG (natuur, recreatie en vitaal platteland). Bestand is opnieuw vastgesteld door GS op 18 januari 2011

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Prioritaire gebieden

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Prioritaire_gebieden

  20-12-2018, WFS,

Bomen KML Den Haag

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/0GDbf0
 • Coördinatenstelsel: WGS84
 • Datamodel: IMGEO voor info: http://imgeo.geostandaarden.nl/
Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • bomen-kml.zip

  15-01-2019, ZIP,

Fysisch-geografische Regio-indeling

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wordt onder andere in het natuurbeleid gebruikt en is gebaseerd op de bodemkaart.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Fysisch-geografische regio-indeling

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Fysisch-geografische_regio

  20-12-2018, WFS,

Japanse duizendknoop Den Haag

25 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties met de woekerplant Japanse duizendknoop
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://arcg.is/i0yqy
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (37 stemmen)

Bijlagen

 • japanseduizendknoop.html

  15-01-2019, HTML,
 • japanseduizendknoop.csv

  15-01-2019, CSV,
 • japanseduizendknoop.json

  15-01-2019, JSON,
 • japanseduizendknoop.xlsx

  15-01-2019, XLSX,
 • japanseduizendknoop.kml

  15-01-2019, KML,
 • japanseduizendknoop.zip

  15-01-2019, ZIP,

Bijzondere soorten Den Haag

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van bijzondere soorten waargenomen in 2017 in de ecologische verbindingszones van Den Haag
 • Bron: Inventarisatie in 2017
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/r1CyG
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • bijzonderesoorten.zip

  24-12-2018, ZIP,
 • bijzonderesoorten.json

  24-12-2018, JSON,
 • Bijzonderesoorten.csv

  24-12-2018, CSV,
 • bijzonderesoorten.kml

  24-12-2018, KML,
 • bijzonderesoorten.xlsx

  24-12-2018, XLSX,
 • bijzonderesoorten.html

  24-12-2018, HTML,

Faunavoorzieningen Den Haag

28 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Aangelegde ecotunnels en looprichels e.d. waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen tussen de groengebieden in Den Haag
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/z0emL
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (38 stemmen)

Bijlagen

 • faunavoorzieningen.csv

  15-01-2019, CSV,
 • faunavoorzieningen.xlsx

  15-01-2019, XLSX,
 • faunavoorzieningen.kml

  15-01-2019, KML,
 • faunavoorzieningen.zip

  15-01-2019, ZIP,
 • faunavoorzieningen.html

  15-01-2019, HTML,
 • faunavoorzieningen.json

  15-01-2019, JSON,

Natuurgebieden Tilburg

35 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Gebieden met een primaire functie bos en natuur. De bossen zoals het Wandelbos en de Oude Warande hebben een belangrijke recreatieve functie als stedelijke overloop- en recreatiegebied. De functie recreatie, wandelen, fietsen etc. in een natuurlijke omgeving staan hier centraal. Samen met de overige bossen, natuurgebieden, stadsregionale parken buiten de stad en de ecologische hoofdstructuur vormen ze een samenhangend netwerk dat natuurgebieden rondom de stad met elkaar verbindt.
 • Bron: Beheerbeleidsplan gemeente Tilburg
 • Doel registratie: Belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van de woon- werk en leefomgeving
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)
Waardering: (37 stemmen)

Bijlagen

 • CSV (zonder geometrie)

  13-01-2019, CSV,
 • GEOJSON

  13-01-2019, GeoJSON,
 • SHP

  13-01-2019, SHP,
 • KML

  13-01-2019, KML,

Bomen CSV Den Haag

21 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/0GDbf0
 • Coördinatenstelsel: RDNew
 • Datamodel: IMGEO voor info: http://imgeo.geostandaarden.nl/
Waardering: (13 stemmen)

Bijlagen

 • bomen-csv.zip

  15-01-2019, ZIP,

Ecozones Den Haag

51 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: De ecologische hoofdstructuur van Den Haag, bestaande uit groengebieden en verbindingszones voor planten en dieren die samen het natuurnetwerk vormen dat de biodiversiteit in de stad beschermt. Let op : Dit bestand is nog in ontwikkeling, dus het is mogelijk dat nog niet alle grenzen correct worden weergegeven.
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/11jvCv
 • Viewer: http://arcg.is/0Sm08i
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • ecozones.csv

  15-01-2019, CSV,
 • ecozones.xlsx

  15-01-2019, XLSX,
 • ecozones.html

  15-01-2019, HTML,
 • ecozones.zip

  15-01-2019, ZIP,
 • ecozones.json

  15-01-2019, JSON,
 • ecozones.kml

  15-01-2019, KML,

Prioritaire gebieden verdrogingbestrijding Zuid-Holland (TOP-gebieden)

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Op de kaart staan de 21 prioritaire gebieden voor verdrogingbestrijding (de zogenaamde TOP-gebieden) waar verdroging wordt aangepakt op basis van de ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Toplijst verdroogde gebieden

  20-12-2018, WMS,
 • Water_Water_kwantiteit_kwaliteit_WFS:Toplijst_verdroogde_gebieden

  20-12-2018, WFS,

Beschermzone voor luchtvaartbeperking

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

zone rondom Natura2000 gebieden, tijdens broedseizoen en buiten broedseizoen

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Beschermingszones - broedseizoen

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtvaart_WFS:Beschermingszones_luchtvaartbeperking

  20-12-2018, WFS,