Datasets

FilterActive filter: Financien | Reset

Werkende armen in Den Haag, 2015-2017

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Wat zijn de kenmerken van personen met werk als voornaamste inkomensbron in huishoudens tot 110% en 130% van het sociaal minimum in Den Haag?

Mensen die werken maar evengoed tot de doelgroep voor armoedebeleid behoren, zijn vaak niet in beeld van een gemeente. Deze tabellen geven meer achtergrondinformatie over deze groep. Bekostigd door de gemeente Den Haag.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Werkende armen in Den Haag

  16-07-2019, XLSX,

declaratieregister Zuid-Holland

15 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Alle declaraties van Zuid-Hollandse bestuurders en statenleden. Elk kwartaal wordt er een PDF-bestand gepubliceerd.

Waardering: (59 stemmen)

Bijlagen

 • declaratieregister Zuid-Holland

  01-01-1970, PDF,

Financiele detaildata

23 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Gemeente Utrecht heeft de pilot Open spending detaildata afgerond met als resultaat dat de Utrechtse financiele detaildata beschikbaar zijn als open data. Deze pilot is uitgevoerd door Open State Foundation in opdracht van ministerie BZK met vijf deelnemende gemeenten (waaronder Utrecht). Met deze financiele detaildata krijgen gebruikers inzicht in de inkomsten en uitgaven van gemeente Utrecht op gedetailleerd niveau, een laag boven factuurniveau. Hierbij is bijvoorbeeld te zien dat er binnen Utrecht kosten zijn gemaakt voor trouwboekjes van kunstleer en zijn de kosten van elektriciteit van sporthallen terug te vinden. Utrecht is de enige deelnemende gemeente waarbij er op dusdanig diep niveau (maar wel boven factuurniveau) financiele open data te benaderen is.

Je kan navigeren in de website van de Utrechtse financiele detaildata door te klikken op onderwerpen (functies). Daarnaast kan je de inkomsten en uitgaven gemeente Utrecht weergeven in totaal en gemiddeld per inwoner, huishouden, oppervlakte en fte.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Financiele detaildata gemeente Utrecht

  01-01-1970, URL,

Subsidieregister Den Haag 2015

39 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de gemeente Den Haag in het voorafgaande jaar heeft verstrekt
 • Het verschijnt jaarlijks
 • Voor meer informatie over de inhoud van dit register kun u terecht op de website van de gemeente Den Haag: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Subsidieregister.htm
Waardering: (38 stemmen)

Bijlagen

 • H:\Databeheer\Subsidies 2015.xlsx

  16-04-2018, XLSX,
 • H:\Databeheer\Subsidies 2015.csv

  16-04-2018, CSV,

Gemeenterekening heffingen

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt gemeenterekening en heffingen in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. Deze tabel bevat cijfers over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Gemeenterekening heffingen XLS

  22-02-2017, XLS,
 • Gemeenterekening heffingen CSV

  22-02-2017, CSV,