Datasets

FilterActive filter: TXT | Reset

Speelplekken Dordrecht

49 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht speelplekken die worden beheerd door de gemeente Dordrecht.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • Definitie van de twee speelplekken bestanden

  01-09-2016, TXT,
 • Elementen van de speelplekken in Dordrecht

  14-07-2016, CSV,
 • Speelplekken Dordrecht 2016-sep-08

  15-09-2016, CSV,

Bomen Dordrecht

45 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Er zijn twee datasets met bomen in Dordrecht:

Straatbomen van Dordrecht Deze dataset bevat alle straat- en parkbomen van de gemeente Dordrecht die als individuele boom opgenomen zijn in het beheersysteem. Dit zijn nagenoeg alle bomen die langs straten en op pleinen staan. De bomen in parken en plantsoenen betreffen vooral de grotere bomen die niet in een bosgebied staan

Bomenlijst Deze dataset bevat alle straat- en parkbomen van de gemeente Dordrecht alsmede alle bomen van particuliere eigenaren die voorkomen op de Bomenlijst. De bomen van Dordrecht kunnen ook voorkomen in de dataset Straatbomen van Dordrecht. De bomen op de Bomenlijst zijn beschermde bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Op de Bomenlijst staan ook een aantal complexen waarbinnen alle bomen (met een stamdoorsnede van meer dan 20cm) beschermd zijn. Deze bomen zijn niet individueel geïnventariseerd en derhalve niet individueel opgenomen in deze dataset.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Bomenlijst Dordrecht 2016-aug-18

  23-08-2016, CSV,
 • Definities van de twee datasets bomen Dordrecht

  23-08-2016, TXT,
 • Straatbomen Dordrecht 2016-sep-2

  06-09-2016, CSV,

Geluidsbelastingskaarten Schiedam

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: De vastgestelde geluidsbelastingkaarten van Schiedam.
 • Grondslag: Artikel 11.6 van de Wet milieubeheer.
 • Doel: Inzicht geven in de geluidsbelasting (etmaal- en nachtwaarde) ten gevolge van wegen, spoorwegen, industrie en luchtvaart.
 • Beperkingen: Geen, de gegevens zijn openbaar.
 • Mogelijkheden:
  • Er zijn 10 bestanden met visualisaties (2 per onderwerp; Lden/Lnight of etmaal/nacht): geluidsbelasting wegverkeer, geluidsbelasting spoorverkeer, geluidsbelasting industrie, geluidsbelasting luchtvaart en de gecumuleerde geluidsbelasting.
  • Er is een ZIP archief met een shapefile met de gegevens uit deze visualisaties. Dit is de officiële bron. In het archief ook een bestand met SHA checksums.
  • Er is een (Geo)JSON bestand uit een conversie van de shapefile.
  • Er zijn twee aanvullende visualisaties voor Scheepvaartverkeer. De gegevens hiervoor zitten niet in de shapefile en zijn geen onderdeel van de vastgestelde set.

In de shapefile en het GeoJSON bestand is de volgende naamgeving voor de attributen gehanteerd:

RL = railverkeerlawaai, LL = luchtvaartlawaai, IL = industrielawaai, VL = wegverkeerslawaai, CUM = cumulatief,

DN = etmaal, NT = nacht

Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Luchtverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Wegverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Wegverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Railverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Railverkeer Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Industrie etmaal

  20-11-2017, PDF,
 • Industrie nacht

  20-11-2017, PDF,
 • Luchtverkeer Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Cumulatief Lden

  20-11-2017, PDF,
 • Cumulatief Lnight

  20-11-2017, PDF,
 • Scheepvaartverkeer Lnight

  24-04-2018, PDF,
 • Geluidsbelasting Schiedam (checksums)

  13-12-2017, TXT,
 • Geluidsbelasting Schiedam

  13-12-2017, JSON,
 • Geluidsbelasting Schiedam (shapefile)

  13-12-2017, ZIP,
 • Scheepvaartverkeer Lden

  24-04-2018, PDF,