Datasets

FilterActive filter: GeoJSON | Reset

Labels

Impulswijken Tilburg

21 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg
 • Bron: gemeente Tilburg
 • Doel registratie: Deze 3 doelen zijn: 1. Jongeren komen met een startkwalificatie van school. (Onderwijs) 2. In ieder gezin een kostwinner (Werk) 3. Mensen leven boven de armoedegrens (Armoede). Achterliggende gedachte is dat de problemen in vele jaren zijn ontstaan en dat je dus de problemen niet binnen een jaar of een paar jaar oplost, vandaar de keuze om elkaar 10 jaar vast te houden. De inspanningen moeten ertoe leiden dat we in de 5 impulswijken op of onder het stedelijk gemiddelde gaan scoren. Omdat we afgesproken hebben elkaar 10 jaar vast te houden worden de wijken niet aangepast. Wel wordt het Tilburg Akkoord gebruikt om nieuwe methodieken en innovatieve projecten te introduceren. Een ander aspect is dat we proberen te werken aan bewonersparticipatie.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)
Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • SHP

  29-01-2019, SHP,
 • KML

  29-01-2019, KML,
 • GEOJSON

  29-01-2019, GeoJSON,
 • CSV (zonder geometrie)

  29-01-2019, CSV,

Meetresultaten stikstof grondwatermeetnet

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Meetresultaten grondwatermeetnet provincie Utrecht 2003 voor diverse stoffen

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,

Wandelroutenetwerk Utrecht West - Routes

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Wandelroutenetwerk Utrecht West.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Geluidsschermen

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Alle geluidswerende maatregelen langs provinciale wegen. Ten behoeve van PVMM ingetekend en voorzien van attributen.

Waardering: (17 stemmen)

Bijlagen

 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,

Economische haalbaarheid van zonnewarmte voor grootverbruikers

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische haalbaarheid van warmtebronnen i.c.m. met warmtevraag zijn een aantal aannames gedaan wat betreft investeringen voor het uitkoppelen van warmte uit elk van de bronnen. Alle euro’s zijn jaarlijks; investeringen worden jaarlijks en netto contant gemaakt met de volgende parameters: • Investeringen gebiedsgebonden net: rendementseis 8%, looptijd 30 jaar • Investeringen transportnet (van warmtebron naar gebieden/ clusters): rendementseis 12%, looptijd 30 jaar. De rendementseis ligt hier hoger vanwege een hoger risico op lage warmteafzet in het begin van het project (het komt vaak voor dat nog niet alle woningen in het begin zijn aangesloten op de transportleiding). • Investeringen warmtebronnen: rendementseis 8%, looptijd 15 jaar

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,

Poorten en Toeristische Overstap Punten (TOP)

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Poorten, Toeristische Overstap Punten (TOP), attractiepunten, Groene Entrees en Routepunten in de provincie Utrecht.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,

Bouwblokkenbestand Den Haag 2017

19 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Bouwblokkenbestand Den Haag, een bouwblok is een gebiedsindeling afgeleid van het Nationaal Wegen Bestand
 • Doel registratie: Gebiedsindeling bedoeld voor het analyseren en aggregeren van ruimtelijke gegevens
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (38 stemmen)

Bijlagen

 • ArcGIS Open Dataset

  01-01-1970, HTML,
 • Esri Rest API

  01-01-1970, Esri REST,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • Shapefile

  01-01-1970, ZIP,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Strooiroutes Delft

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

 

 • Datum data: november 2018
 • Beschrijving: Strooiroutes in Delft
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart

   • Toelichting: Routes die gestrooid worden door derden, zoals rijks- en provinciewegen  zijn niet opgenomen. Er wordt door de gemeente gestrooid op doorgaande wegen (Stroomwegen), gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen, stations en openbaar vervoerroutes (busroutes), de binnenstad, op/afritten bij tunnels, viaducten, bruggen en specifieke knelpunten en wegen rondom openbare gebouwen zoals: ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen en doorgaande (regionale) fietsroutes en hoofd fietspaden

   Waardering: (3 stemmen)

   Bijlagen

   • ArcGIS Open Dataset

    01-01-1970, HTML,
   • Esri Rest API

    01-01-1970, Esri REST,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • Shapefile

    01-01-1970, ZIP,

   Meshtrack

   11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Deze dataset bevat de locaties waar zich meshtrack onder het asfalt bevindt, tevens wordt de diepte categorie weergegeven. Vanaf 2016 is op sommige locaties de exact gemeten diepte toegevoegd.

   Waardering: (40 stemmen)

   Bijlagen

   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,

   Sociaal cultureel gebieden Tilburg

   33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
   • Beschrijving: Omvat de terreinen die gebruikt worden voor sociaal culturele voorzieningen, zoals de ziekenhuizen, universiteiten, en multifunctionele accommodaties
   • Bron: Beheerbeleidsplan gemeente Tilburg
   • Doel registratie: Belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van de woon- werk en leefomgeving
   • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
   • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
   • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)
   Waardering: (48 stemmen)

   Bijlagen

   • GEOJSON

    29-01-2019, GeoJSON,
   • KML

    29-01-2019, KML,
   • SHP

    29-01-2019, SHP,
   • CSV (zonder geometrie)

    29-01-2019, CSV,

   Natuurbeheerplan 2019 - Beheergebied ambitie

   7 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In de ambitie laag is per gebied concreet aangegeven wat de ambitie is voor dat gebied. Wij hanteren hiervoor prioriteiten, deze prioriteiten dienen op basis van de tekst in het natuurbeheerplan bekeken te worden.

   Waardering: (39 stemmen)

   Bijlagen

   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,

   Zwemwaterlocaties

   6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   De locaties in oppervlaktewater die zijn aangewezen als zwemwater voor 2017.

   Waardering: (3 stemmen)

   Bijlagen

   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,

   Mobiliteitsvisie - Evacuatie- en herstelroutes

   1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Gegevens van evacuatie- en herstelroutes Rampenbestrijding in en rond de provincie Utrecht. Er vindt geen actualisatie van de data plaats.

   Waardering: (0 stemmen)

   Bijlagen

   • CSV

    01-01-1970, CSV,
   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,

   Mobiliteitsplan - Provinciaal Fietsnetwerk

   keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Provinciaal fietsnetwerk met hoofdfietsroutes, snelfietsroutes, overige routes in beheer bij Provincie Utrecht en regionaal fietsnetwerk niet in beheer bij Provincie Utrecht

   Waardering: (5 stemmen)

   Bijlagen

   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,

   Beheergrens provinciale wegen - tekstpunten

   6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

   Beschrijvende informatie bij de beheergrens van de provinciale wegen. Vormt samen met de beheergrens het totaaloverzicht van de beheergrens van de provinciale wegen.

   Waardering: (3 stemmen)

   Bijlagen

   • SHAPE-ZIP

    01-01-1970, SHAPE-ZIP,
   • GeoJSON

    01-01-1970, GeoJSON,
   • KML

    01-01-1970, KML,
   • GML3

    01-01-1970, GML3,
   • GML2

    01-01-1970, GML2,
   • CSV

    01-01-1970, CSV,