Datasets

Labels

Dierlijke mest mineralen

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt dierlijke mest en mineralen in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. De tabel bevat cijfers over de productie, het transport en het gebruik van dierlijke mest en de daarin aanwezige mineralen stikstof, fosfaat en kalium door landbouwbedrijven. Het gebruik van dierlijke mest in de vorm van stikstof en fosfaat wordt vergeleken met de plaatsingsruimte voor beide mineralen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Dierlijke mest mineralen XLS

  22-02-2017, XLS,
 • Dierlijke mest mineralen CSV

  22-02-2017, CSV,

Stadsbomen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Stadsbomen afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage:

Waardering: (18 stemmen)

Bijlagen

 • Stadsbomen

  21-12-2018, XLS,

Factsheet hoofdwinkelstructuur Den Haag 2017: Parijsplein

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Factsheet hoofdwinkelstructuur Den Haag 2017: Parijsplein (stadsdeel Escamp). Deze factsheet bevat gegevens over het winkelcentrum, zoals aantallen winkels, winkelvloeroppervlak, omzet en huurprijzen. De PDF's van de verschillende winkelcentra zijn gekoppeld aan polygonen hoofdwinkelstructuur

Via dataset: https://denhaag.dataplatform.nl/#/data/f2c534d6-bd87-42dd-aa7f-ce6ba5c7b345

Via kaartviewer: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1268b020eb88...

PDF's afkomstig uit Retailmonitor Den Haag, vastgesteld op 20-02-2019 (RIS30527)

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Factsheet hoofdwinkelstructuur Den Haag 2017: Parijsplein

  11-03-2019, PDF,

Overbruggingsdelen Den Haag

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van overbruggingsdelen
 • Bron: BGT gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Maken van de BGT
 • Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit
 • Viewer: https://arcg.is/1z1qme
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • overbruggingsdelen.json

  12-08-2019, JSON,
 • overbruggingsdelen.zip

  12-08-2019, ZIP,
 • overbruggingsdelen.kml

  12-08-2019, KML,

Panden json Den Haag

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van panden
 • Bron: BGT gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Maken van de BGT
 • Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit
 • Coördinatenstelsel: RDnew.
Waardering: (9 stemmen)

Bijlagen

 • panden-json

  12-08-2019, ZIP,

Energielabels Postcode 5 niveau Den Haag 2016

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Energielabels geaggregeerd op postcode 5 niveau 2016
 • Doel registratie: Analyse/advies Duurzame warmte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart en ruimtelijke analyses.
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (33 stemmen)

Bijlagen

 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • ArcGIS Open Dataset

  01-01-1970, HTML,
 • Esri Rest API

  01-01-1970, Esri REST,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • Shapefile

  01-01-1970, ZIP,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Betaalautomaten Hilversum

32 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Betaalautomaten (parkeren) in de gemeente Hilversum

Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Betaalautomaten Hilversum

  02-12-2016, CSV,
 • Betaalautomaten Hilversum

  02-12-2016, GeoJSON,

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, kenmerken en waarde lijnen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

In de Romeinse tijd (2000 tot 1500 jaar geleden) vormde de Oude Rijn de grens (Limes) van het Romeinse rijk. Op de zuidoever van de Oude Rijn legden de Romeinen een weg aan met forten. Archeologen noemen deze grens de 'Limeszone'. Op veel plaatsen zijn bij opgravingen resten hiervan aangetroffen. Een ander belangrijk lineair object is het Kanaal van Corbulo, een door de Romeinen gegraven waterweg die de Oude Rijn met het Helinium, de monding van de Maas, verbond.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Archeologische lijnen

  20-12-2018, WMS,
 • Cultuur_Cultuurhistorie_WFS:Archeologische_lijnen

  20-12-2018, WFS,