Datasets

FilterActive filter: Gemeente Zaanstad | Reset

Aangifte in- en uitschrijving vezorgingshuizen (op aanvraag)

16 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal aangiftes in-en uitschrijvingen verzorgingshuizen per periode. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data betreft.

Waardering: (35 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Ontheffingen (in ontwikkeling)

10 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal ontheffingen per type ontheffing

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Adreskenmerken verblijfsobjecten

25 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving van de data

 • Beschrijving: Actuele samenstelling van het aantal personen op een adres (verblijfsobject) naar woonplaats, wijk en buurt en de verdeling daarvan per leeftijdsgroep.
 • Bron: De gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP) en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).
 • Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van de BRP en BAG. Deze zijn vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd.
 • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
 • Mogelijkheden: De data toont de actuele gemiddelde samenstelling van het aantal personen in een verblijfsobject per woonplaats, wijk en buurt en de verdeling daarvan per leeftijdsgroep. Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Het databestand bevat de volgende velden:

 • woonplaats: De woonplaats waarin het verblijfsobject ligt.
 • wijk: De wijk waarin het verblijfsobject ligt.
 • buurt: De buurt waarin het verblijfsobject ligt.
 • aantal_verblijfsobjecten: Het totaal aantal verblijfsobjecten in een buurt.
 • gem_aantal_personen: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_00_tm_12_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 0 tot en met 12 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_13_tm_17_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_18_tm_23_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 18 tot en met 23 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_24_tm_40_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 24 tot en met 40 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_41_tm_65_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 41 tot en met 65 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_66_tm_80_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 66 tot en met 80 jaar naar woonplaats, wijk, buurt.
 • gem_80+_jr: Het gemiddeld aantal personen per verblijfsobject in de leeftijdscategorie 81 jaar en ouder naar woonplaats, wijk, buurt.
Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • adreskenmerken verblijfsobjecten.csv

  22-08-2019, CSV,

Leerlingvervoer (in ontwikkeling)

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Inzet specialistisch leerling vervoer in Zaanstad

Waardering: (19 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

WOB verzoeken (in ontwikkeling)

22 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal ingediende verzoeken Wet Openbaarheid van Bestuur per type

Waardering: (35 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Woningaanpassingen WMO (Op aanvraag)

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het aantal woningaanpassingen in het kader van de WMO per periode. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data betreft.

Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen


 • 01-03-2017, CSV,

Subsidies Zaanstad 2016 - Organisaties

17 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving van de data

 • Beschrijving: De toegekende subsidies in het jaar 2016
 • Bron: Het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad
 • Doel: Openbaarheid in toegekende subsidies
 • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
 • Mogelijkheden: De data geeft openbaarheid in de toegekende subsidies door de gemeente Zaanstad in het jaar 2016

Het databestand bevat de volgende velden:

 • zk_volgnr: Het dossiernummer
 • subsidiejaar: Het jaar waar de subsidie betrekking op heeft
 • subsidieregeling: De regeling die is vastgesteld door het college/gemeenteraad
 • naam_activiteit_of_projectnaam: Omschrijving van het project of van de activiteit waar de subsidie voor is aangevraagd.
 • resultaat: De beslissing op de aangevraagde subsidie
 • voorlopig_bedrag: Het bedrag dat is verleend, maar nog verantwoord moet worden.
 • definitief_bedrag: Het bedrag dat is vastgesteld (verleend en verantwoord) of verstrekt (verlenen en verantwoorden in één)
 • aanvrager: De organisatie die de subsidie heeft aangevraagd.
 • kvk: Het kvk nummer van de organisatie die de subsidie heeft aangevraagd.
Waardering: (46 stemmen)

Bijlagen

 • subsidies_bedrijven.csv

  04-07-2017, CSV,

Vergunningen (in ontwikkeling)

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal aanvragen per type vergunning; Klein evenement, Collecte melding, tijdelijke standplaatsvergunning etc.

Waardering: (40 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Verhaalschade (in ontwikkeling)

20 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht verhaalschade schade en verzekeringen gespecificeerd naar thema en periode.

Waardering: (53 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Claim schade en verzekeringen (in ontwikkeling)

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal claims in het kader van schade en verzekeringen, gespecificeerd op thema en naar periode.

Waardering: (46 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Saneringsonderzoek (in ontwikkeling)

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van saneringsonderzoeken, gespecificeerd naar soort onderzoek, locatie en periode.

Waardering: (34 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Meldingen Openbare Ruimte Zaanstad

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving van de data

 • Beschrijving: Overzicht van de binnengekomen Meldingen Openbare Ruimte bij de gemeente Zaanstad vanaf 1-1-2017
 • Bron: Mozard, het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad
 • Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van het proces van de Melding openbare ruimte
 • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
 • Mogelijkheden: De data toont de binnengekomen Meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente Zaanstad

Het databestand bevat de volgende velden:

 • zk_volgnr: Het nummer waaronder de aanvraag bekend is.
 • zkt_volgnr: Het zaaktypenummer van de aanvraag.
 • zkt_naam: De naam van het zaaktype.
 • zk_huidigestatus: De huidige status van de zaak.
 • zk_datumgestart: De startdatum van de zaak.
 • zk_doorlooptijd: De doorlooptijd van de zaak in dagen.
 • zk_doorlooptijdvereist: Het aantal afgesproken dagen waarbinnen de zaak moet zijn afgehandeld.
 • zk_datumafgehandeld: De datum waarop de zaak is afgehandeld.
 • resultaat: Het resultaat waarmee de zaak is beëindigd
 • plaats: De plaats waar de melding over gaat.
 • straat: De straat waar de melding over gaat.
 • huisnummer: Het huisnummer waar de melding over gaat.
 • ter_hoogte_van: Ter hoogte van welke plaats, straat en huisnummer de melding is gedaan.
 • omschrijving_melding: De omschrijving van de melding ingevuld door de burger
 • omschrijving_locatie: De locatie omschrijving
 • schoolgebouw: Indien het over een schoolgebouw gaat. De naam van het schoolgebouw
 • __waar_onderhoud_aan_verricht:__Het onderhoud wat verricht is
Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • !suite09.scherm1089?mWfr=3821

  01-01-1970, ,

Adviesverzoek juridische zaken (in ontwikkeling)

27 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal adviesverzoeken juridische zaken, gespecificeerd naar thema.

Waardering: (51 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Uittreksel BRP (op aanvraag)

25 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aantal aanvragen uittreksels BRP per periode. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data betreft.

Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen


 • 01-01-1970, ,

Aanvragen minimaregelingen (details op aanvraag)

37 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Alle aanvragen voor een toekenning minimaregeling per type minimaregeling vanaf 1-1-2015. Het maakt hierbij niet uit of deze aanvragen na toetsing wel of niet zijn toegekend.

Het gaat hierbij om de volgende minimaregelingen:

 • LDT: Langdurigheidstoeslag.
 • BB: Bijzondere bijstand volgens Participatiewet.
 • GEP: Gemeentelijks Extra Pakket
 • Hulpfonds:
 • IIT: Individuele Inkomens Toeslag
 • KKT: Koopkracht Toeslag
 • RSK: Regeling Schoolgaande Kinderen
 • TCA/TER:
 • TER:
 • WKO:
 • WLB: Wet lijk bezorging

Het databestand bevat de volgende velden:

 • regeling: Soort regeling waarvoor aanvraag is ingediend.
 • groep: Soort aanvraag [alfa-numeriek].
 • type_proces: Soort proces waarvoor aanvraag is ingediend (Minima)
 • type_aanvraag: Bevat de afkorting voor het type minimaregeling wat wordt aangevraagd
 • aanvraagnummer: Uniek registratienummer van de aanvraag
 • dd_aanvraag: Datum van indienen aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
 • dd_registratie: Datum van van registratie van de aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
 • dd_afdoening: Datum van afdoening van de aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
 • status: Administratieve status van de afhandeling van de aanvraag
 • resultaat: Het resultaat van de aanvraag
 • client_type: Clienttype: client of partner
 • id_persoon: Versleuteld nummer van de BSN
 • gemeente: De gemeente waarin de aanvrager woonachtig is
 • woonplaats: De woonplaats van de aanvrager
 • buurt: De buurt waarin de aanvrager woonachtig is
 • wijk: De wijk waarin de aanvrager woonachtig is
 • periode: Periode van aanvraag met het formaat 'JJJJMM'
 • jeugdteam: Het jeugdteam waar de aanvrager onder valt
 • wijkteam: Het wijkteam waar de aanvrager onder valt
Waardering: (43 stemmen)

Bijlagen

 • Aanvragen minimaregelingen (details op aanvraag)

  01-01-1970, ,