Datasets

FilterActive filter: Gemeente Den Haag | Reset

Labels

Energie in beeld Den Haag per branche 2014

24 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Cijfers Energie in beeld per branche.
 • Bron: Stedin
 • Deze dataset bevat per buurt: aantal vastgoedobjecten, gasverbruik, elektraverbruik en opwekking
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Energie in beeld Den Haag per branche 2014

  04-07-2016, CSV,

Warmte Koude Opslagsystemen Den Haag

15 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Warmte-koude opslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: inventarisatie
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/1WvjvS
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • warmtekoudeopslagsystemen.json

  23-05-2018, JSON,
 • warmtekoudeopslagsystemen.zip

  23-05-2018, ZIP,
 • warmtekoudeopslagsystemen.csv

  23-05-2018, CSV,
 • warmtekoudeopslagsystemen.html

  23-05-2018, HTML,
 • warmtekoudeopslagsystemen.kml

  23-05-2018, KML,
 • warmtekoudeopslagsystemen.xlsx

  23-05-2018, XLSX,

Aantal geslaagden 2015 Den Haag

23 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: aantal geslaagden 2015 Den Haag
 • Bron: Den Haag in Cijfers
Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • Aantal geslaagden test

  09-08-2016, XLSX,
 • Aantal geslaagden 2015 Den Haag

  09-08-2016, CSV,

Parkeerplekken Den Haag

19 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Parkeerplekken in Den Haag, gereserveerde en niet-gereserveerde
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel: Publicatie op internet
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridisch advies
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: http://arcg.is/1rCOua
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • parkeerplekken.zip

  23-05-2018, ZIP,
 • parkeerplekken.xlsx

  23-05-2018, XLSX,
 • parkeerplekken.kml

  23-05-2018, KML,
 • parkeerplekken.csv

  23-05-2018, CSV,

Energie in beeld Den Haag per branche 2012

21 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Cijfers Energie in beeld per branche.
 • Bron: Stedin
 • Deze dataset bevat per buurt: aantal vastgoedobjecten, gasverbruik, elektraverbruik en opwekking
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Energie in beeld Den Haag per branche 2012

  04-07-2016, CSV,

Stembureaus Den Haag 2018 (ODS)

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Overzicht van de locaties van stembureaus gemeente Den Haag. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie https://waarismijnstemlokaal.nl/data.
 • Doel registratie: Overzicht locaties stembureaus
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS84
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • stembureaus Den Haag 2018.csv - Blad1.csv

  17-04-2018, CSV,

Speeltoestellen Den Haag

26 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Speeltoestellen op speelplaatsen in beheer bij de gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • **Beperkingen: ** Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://arcg.is/0mqyeL
 • Coördinatenstelsel: RDnew, De KML is WGS84
Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • speeltoestellen.zip

  23-05-2018, ZIP,
 • speeltoestellen.html

  23-05-2018, HTML,
 • speeltoestellen.csv

  23-05-2018, CSV,
 • speeltoestellen.json

  23-05-2018, JSON,
 • speeltoestellen.xlsx

  23-05-2018, XLSX,
 • speeltoestellen.kml

  23-05-2018, KML,

Energie in beeld per branche Den Haag 2008-2016

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Energie in beeld per branche 2008-2016
 • Bron: Energie in beeld Stedin
 • Doel registratie: Inzicht energie verbruik, CO2 uitstoot en opwekking
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden*
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Energie in beeld per branche 2008-2016.csv

  15-08-2017, CSV,

Kabels lichtnet KML Den Haag

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Kabels van het lichtnet in Den Haag
 • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
 • Doel registratie: beheer en onderhoud lichtmasten
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS84
Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • kabels-kml.zip

  23-05-2018, ZIP,

Stadsverwarming potentiele afnemers Den Haag

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Warmtenet aangesloten corporatiewoningen 2015
 • Doel registratie: Analyse/advies Duurzame warmte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart en ruimtelijke analyses.
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • ArcGIS Open Dataset

  01-01-1970, HTML,
 • Esri Rest API

  01-01-1970, Esri REST,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • Shapefile

  01-01-1970, ZIP,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Onbegroeide Terreindelen Den Haag

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, zonder aaneengesloten vegetatie, zoals gedefinieerd in het IMGeo informatiemodel.
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
 • Datamodel: IMGEO voor info: http://www.geonovum.nl/sites/default/files/BGTGegevenscatalogus111.pdf
Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • onbegroeideterreindelen

  23-05-2018, JSON,
 • onbegroeideterreindelen.geojson

  28-06-2017, JSON,
 • onbegroeideterreindelen.kml

  23-05-2018, KML,
 • Onbegroeideterreindelen.csv

  23-05-2018, CSV,
 • onbegroeideterreindelen.xlsx

  23-05-2018, XLSX,
 • onbegroeideterreindelen.zip

  23-05-2018, ZIP,

Postcodegebieden 6 Den Haag

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Postcodegebieden van Den Haag 6 cijferig
 • Bron: Esri Nederland
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew.
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • postcodegebieden6.zip

  21-02-2018, ZIP,

Paleogeografische kaart van 500 voor Christus

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Paleogeografische kaart van 500 voor Christus
 • Bron: Deltares/P.vos
 • Doel: Publicatie op internet
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Paleogeografische kaart 500 VC

  16-04-2018, shape-zip,
 • H:\Databeheer\donk500vc.zip

  16-04-2018, shape-zip,

Paleogeografische kaart van 1500 na Christus

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Paleogeografische kaart van 1500 na Christus
 • Bron: Deltares/P.vos
 • Doel: Publicatie op internet
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • H:\Databeheer\waterlopen_1500_NC.zip

  16-04-2018, shape-zip,
 • H:\Databeheer\Paleogeografische_kaart_van_1500nc.zip

  16-04-2018, shape-zip,
 • H:\Databeheer\donk1500nc.zip

  16-04-2018, shape-zip,
 • H:\Databeheer\steden_met_stadsrecht_voor_1500.zip

  16-04-2018, shape-zip,

Geluidsbelasting verkeer en industrie nacht Den Haag

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Bronjaar 2016. De kaarten bieden een weergave van de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen. Op alle geluidsgevoelige gebouwen zijn op de gevels rekenpunten op 4 meter hoogte gegenereerd. Op deze rekenpunten is de geluidsbelasting berekend. Daardoor is het geluidsbeeld op stedelijk niveau vrij betrouwbaar. Op basis van de kaarten kunnen echter geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de geluidsbelasting van individuele woningen, met name als het gaat om portiekwoningen, appartementen- en flatgebouwen (gestapelde bouw). Daarvoor is het rekenmodel te grofmazig. De berekende geluidsbelastingen op de gevel zeggen evenmin iets over het niveau binnen in woningen.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • geluidsbelasting2016industrienacht.json

  23-05-2018, JSON,
 • geluidsbelasting2016industrienacht.kml

  23-05-2018, KML,
 • geluidsbelasting2016industrienacht.zip

  23-05-2018, ZIP,