Datasets

FilterActive filters: Cc Zero | Zeist | Reset

Gemeenteraadsverkiezingen - Gemeente Zeist

68 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

•Beschrijving: Uitslag van verkiezingen •Bron: Beheersysteem gemeente Zeist (procura) •Doel: Informeren, analyseren •Beperkingen: Geen (CC0) •Mogelijkheden: Data is geschikt om geografisch het stemgedrag te analyseren •Coördinatenstelsel: RD new (EPSG 28992) en WGS84 (EPSG 4326)

Waardering: (17 stemmen)

Bijlagen

 • Gemeente Zeist gemeenteraadsverkiezingsuitslagen.xls

  27-03-2018, XLS,

Subsidies 2015 2016 - Gemeente Zeist

19 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Aangevraagde en toegekende subsidies in de periode 2015 - 2016.

Waardering: (45 stemmen)

Bijlagen

 • Subsidies_Zeist_2015_2016.csv

  24-05-2017, CSV,

Groene Fietsroutes

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving : Groene Fietsroutes is een project waarbij er door middel van het plaatsen van sensoren op fietsen data over fietsroutes en de luchtkwaliteit worden verzameld. Een eerste proef is in 2018 uitgevoerd met tien meetkastjes die in gebruik zijn genomen door inwoners van Zeist. De dataset bevat o.a. gegevens over locatie, tijd, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, en drie fijnstof categorieën (PM10, PM2.5, PM1).

 • Bron : Provincie Utrecht

 • Doel : Aantonen en onderzoeken van de werking van deze manier van meten, uploaden en visualiseren

 • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden. Dataset betreft ongekalibreerde meetdata, gemeten met een standaard afwijking van 10% onder de 100 µg per m3.

 • Mogelijkheden : inzichtelijk maken en analyseren van de gefietste routes en gemeten fijnstof door de pilotgroep in Zeist van 18 oktober Tot 30 november 2018.

Waardering: (11 stemmen)

Bijlagen

 • Groene Fietsroutes 2018

  11-12-2018, CSV,

Openbare verlichting - Gemeente Zeist

74 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Openbare verlichting van de gemeente Zeist.

Waardering: (51 stemmen)

Bijlagen

 • Openbare verlichting Zeist

  05-12-2016, CSV,

Meldingen openbare ruimte - Gemeente Zeist

43 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Meldingen openbare ruimte
 • Bron: Gemeente Zeist
 • Doel: Publicatie op internet
 • Beperkingen: Geen
 • Mogelijkheden:
 • Coördinatenstelsel: WGS 84
Waardering: (37 stemmen)

Bijlagen

 • MOR_Zeist_2015.csv

  16-04-2018, CSV,
 • MOR_Zeist_2016.csv

  16-04-2018, CSV,
 • MOR_Zeist_2017.csv

  16-04-2018, CSV,

Begrafenisrechten 1870-1907 - Gemeente Zeist

17 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Registers van begrafenisrechten van de gemeente Zeist
 • Bron: Gemeentearchief Zeist, toegang 1020, inventarisnummers 527 t/m 531
 • In de registers staat wie wanneer waar is begraven, in totaal circa 4.000 inschrijvingen over de jaren 1870-1907
 • De open datasets zijn de overgetypte kolommen uit de originele registers.
 • Er zitten (natuurlijk) nog fouten in, in de xlsx versie zijn de onduidelijkheden en onleesbare teksten aangegeven in rood, dat is in de csv helaas niet te zien
 • Net als de gewone archiefinventarissen en nadere toegangen worden deze datasets aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit betekent dat je de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Zeist mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, ook voor commerciële doeleinden. Maar we zouden het wel leuk vinden als je ons laat weten wat je met onze datasets doet.
 • De gegevens zijn ook te zien op onze collectie-pagina met begraafplaatsregisters (http://collecties.geheugenvanzeist.nl/maisinternet.php?mivast=138&mizig=...).
Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • 1020-528 Begrafenisrechten.xlsx

  07-09-2017, XLSX,
 • 1020-528_Begrafenisrechten.csv

  07-09-2017, CSV,
 • 1020-527_Begrafenisrechten.csv

  07-09-2017, CSV,
 • 1020-527 Begrafenisrechten.xlsx

  07-09-2017, XLSX,
 • 1020-530 Begrafenisrechten.xlsx

  08-09-2017, XLSX,
 • 1020-530_Begrafenisrechten.csv

  08-09-2017, CSV,
 • 1020-531 Begrafenisrechten.xlsx

  08-09-2017, XLSX,
 • 1020-531_Begrafenisrechten.csv

  08-09-2017, CSV,
 • 1020-529_Begrafenisrechten.csv

  08-09-2017, CSV,
 • 1020-529 Begrafenisrechten.xlsx

  08-09-2017, XLSX,

Financiële informatie - Gemeente Zeist

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Jaarrekeningen en begrotingen van de gemeente Zeist van 2013 t/m 2017

Waardering: (22 stemmen)

Bijlagen

 • Begroting 2015 boek 2

  28-02-2017, PDF,
 • Jaarrekening 2013 deel 1 en 2

  28-02-2017, PDF,
 • Jaarrekening 2014 deel 1

  28-02-2017, PDF,
 • Jaarrekening 2014 deel 2

  28-02-2017, PDF,
 • Begroting 2015 boek 1

  28-02-2017, PDF,
 • Begroting 2016 deel 1

  28-02-2017, PDF,
 • Begroting 2016 deel 2

  28-02-2017, PDF,
 • Jaarrekening 2015 deel 1

  28-02-2017, PDF,
 • Jaarrekening 2015 deel 2

  28-02-2017, PDF,
 • Begroting 2017 deel 1

  28-02-2017, PDF,
 • Begroting 2017 deel 2

  28-02-2017, PDF,

Burgerpeiling 2017 - Gemeente Zeist

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

In het najaar van 2017 is in Zeist de Burgerpeiling uitgevoerd, waarin veel actuele beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan burgers. Er is onder andere aandacht besteed aan leefbaarheid en veiligheid, sociale kwaliteit en sociale kracht, wijkgericht werken, sportdeelname en de openbare ruimte

Waardering: (13 stemmen)

Bijlagen

 • Burgerpeiling_2017.pptx

  15-10-2018, PPTX,