Datasets

Labels

OVL Roerdalen

15 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Openbare verlichting van de gemeente Roerdalen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • OVL Roerdalen

  05-07-2016, CSV,

Autobezit in Dordrecht

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving: Gegevens met betrekking tot het aantal personenauto' s in de gemeente.

Verwijzing 1 geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).

Beschrijving velden: * Autobezit: het totale aantal personenauto's waarvan het eigendom geregistreerd staat als in deze gemeente. Een personenauto wordt daarbij gedefinieerd als : motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van bestuurdersplaats). * Elektrisch: het aantal voertuigen daarvan dat geheel elektrisch aangedreven is * Hybride: het aantal voertuigen dat ten dele elektrisch aangedreven is, maar ook over een brandstofmotor beschikt.

Verwijzing 2 geeft ook een beeld van het aantal personenauto's, maar enkel in bezit van particulieren, uitgesplitst naar ouder of jonger dan 6 jaar, en aard van brandstof. De gegevens zijn beschikbaar per wijk in de gemeente. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (Gelet op beperkingen bij CBS is de verwijzing gesplitst in 2 delen).

Doel: inzicht geven in het aantal voertuigen dat staat geregistreerd in de gemeente.

Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen over het aantal personenauto's in de stad en de veranderingen die daarbinnen plaats vinden.

Beperkingen: Er kunnen geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook.

Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0.

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (10 stemmen)

Bijlagen

 • Autobezit Dordrecht (bron: CBS - deel 1)

  01-01-1970, ,
 • Autobezit dordrecht (bron: CBS - deel 2)

  01-01-1970, ,
 • Autobezit Dordrecht (bron: OCD)

  01-01-1970, ,

Herkomst inwoners

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt de herkomst van inwoners in Utrecht in de jaren 2001 tm 2017 in aantallen en percentages op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende herkomstcategorieen vermeld:

 • autochtonen;
 • niet-westerse allochtonen;
 • allochtonen;
 • Turken;
 • Marokkanen;
 • Surinamers/Antillianen;
 • overig niet-westers;
 • overig westers;
 • 1e generatie;
 • 2e generatie.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?workspace_guid=4bd150c3-d8a2-4176-...

Waardering: (38 stemmen)

Bijlagen

 • Herkomst aantal

  20-12-2015, link,

Belaste woningen geluid (Lden) - railverkeer

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De geluidbelasting als gevolg van railverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES- contouren gelegen zijn in beeld gebracht.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • CSV

  01-01-1970, CSV,
 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,

Lelystad stembureaus

22 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset bevat de naam en de locatie van de stembureaus

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • lelystad-stembureaus-csv

  31-01-2018, CSV,
 • lelystad-stembureaus

  31-01-2018, GeoJSON,

Trajectplanning onderhoud provinciale wegen

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Indicatieve planning ten behoeve van het onderhoud van provinciale wegen 2015 t/m 2025.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • SHAPE-ZIP

  01-01-1970, SHAPE-ZIP,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • GML3

  01-01-1970, GML3,
 • GML2

  01-01-1970, GML2,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Regie op het eigen leven

31 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt de manier waarop Utrechtse bewoners ervaren dat ze regie op hun eigen leven hebben. Hier vind je meer informatie over regie op het eigen leven op de Volksgezondheidsmonitor:

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Kwaliteit van leven volwassenen en senioren (19+) GP 2012

  02-08-2016, CSV,
 • Kwaliteit van leven volwassenen (19-64) GP 2012

  02-08-2016, CSV,
 • Kwaliteit van leven senioren (65+) GP 2012

  04-03-2016, CSV,

Situatie thuis ouderen

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt situatie thuis bij de doelgroep ouderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Waardering: (6 stemmen)

Bijlagen

 • Situatie thuis ouderen

  01-01-1970, URL,

OVL Delfzijl

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Openbare verlichting van de gemeente Delfzijl.

Waardering: (33 stemmen)

Bijlagen

 • OVL Delfzijl

  13-11-2015, CSV,

GRASSEN

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Beplantingen,  grassen, hagen en parkverhardingen en wateren in beheer bij de gemeente Delft
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart en ruimtelijke analyses.
Waardering: (44 stemmen)

Bijlagen

 • ArcGIS Open Dataset

  01-01-1970, HTML,
 • Esri Rest API

  01-01-1970, Esri REST,
 • GeoJSON

  01-01-1970, GeoJSON,
 • KML

  01-01-1970, KML,
 • Shapefile

  01-01-1970, ZIP,
 • CSV

  01-01-1970, CSV,

Lichaamsgewicht kinderen

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt lichaamsgewicht bij de doelgroep kinderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Lichaamsgewicht kinderen

  01-01-1970, URL,

Zitbanken Lelystad

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van zitbanken in de gemeente Lelystad.

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Zitbanken Lelystad

  01-11-2015, CSV,

Inwoners

19 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt het aantal inwoners in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • totaal aantal inwoners;
 • aantal mannen;
 • aantal vrouwen.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • Inwoners

  13-12-2015, URL,
 • Inwoners geslacht

  13-12-2015, URL,

Voeding volwassenen

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt voeding bij de doelgroep volwassenen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Voeding volwassenen

  01-01-1970, URL,

Ontsluitingswegen Zaanstad - PROZA (in ontwikkeling)

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset is nog in ontwikkeling bij Zaanstad en is dus nog niet beschikbaar. Binnenkort wordt bepaald of deze set ook werkelijk gepubliceerd wordt. Ook wordt dan bepaald of de data als opendata kan worden gepubliceerd of dat het om een gesloten dataset gaat.

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen


 • 01-03-2017, CSV,