Subsidieregister Utrecht: Welke wijk krijgt welke subsidie en hoeveel?

Civity visualiseert de dataset verleende subsidies uit het Utrechtse subsidieregister 2018. Het diagram is verdeeld in 8 verschillende categorieën: maatschappelijke ondersteuning, jeugd, economie, duurzaamheid, cultuur, bewoners en bestuur, onderwijs en overig. Onder overig valt: openbare ruimte en groen, sport, stedelijke ontwikkeling, veiligheid, volksgezondheid, werk en inkomen, en (nog) onbepaald. Iedere subsidiecategorie is gekoppeld aan de verschillende wijken in Utrecht. 

Bekijk de datavisualisatie

Via deze link bekijk je de datavisualisatie. Door met je muis over een wijk heen te gaan, kun je alle subsidiestromen voor de wijk zien. Als je op de buitenste ring gaat staan, zie je de besteding van een subsidiecategorie verdeeld over alle wijken.

 

Waarnemingen

Als we kijken naar het diagram, zien we dat bijna 50% van alle verleende subsidies onder de categorie maatschappelijke ondersteuning valt wat 42 miljoen euro is. Deze categorie bevat alle regelingen zoals opvang, kinder- en jongerenwerk, vrijwilligerswerk, maar ook beheer van speeltuinen en buurtteams.  De meeste subsidie van maatschappelijke ondersteuning wordt gegeven aan de wijk Utrecht-Zuid West met 21 miljoen. De 2 subsidiepotjes onderwijs en economie worden het meeste uitgegeven aan de wijk Utrecht-West. Voor onderwijs is dit 11 miljoen en economie 7,4 miljoen. Daarnaast zien we dat het merendeel van de subsidie jeugd naar de binnenstad gaat. Hier gaat 95% van de totale subsidie naartoe. Dat is 5,6 miljoen euro. In de wijk Vleuten de Meern wordt het meeste gespijkerd aan duurzaamheid. De wijk krijgt 3,2 miljoen euro, dat is 97% van de totale subsidiecategorie duurzaamheid.