DataDUIC: Subsidiegeld om woning veiliger te maken

Subsidiegeld van de gemeente Utrecht om woningen beter te beveiligen tegen inbraken komt lang niet overal in de stad terecht, zo constateren de DataDUICers van Utrecht in een artikel op basis van open data. Uit het Utrechtse subsidieregister van 2017 blijken vooral de wijken waar juist méér criminaliteit voorkomt nog niet de weg naar het subsidiepotje te vinden.

 

De gemeente Utrecht stelt via de regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) subsidiegeld beschikbaar voor bewoners die hun huis laten beveiligen volgens de eisen van het PKVW.

Het DataDUIC team van Utrecht onderzocht de gegevens in de subsidieregeling. Hiervoor gebruikten zij gegevens uit het subsidieregister 2017 en uit de buurtmonitor van de gemeente Utrecht. Je kunt het subsidieregister in PDF raadplegen eveneens via de website van de gemeente of je kunt de data gebruiken via het Utrechtse open data portaal.

Uit het subsidieregister blijkt dat er een groot verschil zit in het aantal aanvragen uit verschillende wijken. Zo zijn er 108 subsidieaanvragen gedaan door bewoners uit Vleuten – De Meern en 53 door bewoners uit Leidsche Rijn. Hier is in totaal 38.270 euro aan uitgegeven. Dit in tegenstelling tot de wijken Utrecht-West en Utrecht-Zuidwest waar respectievelijk 11 en 19 aanvragen voor werden gedaan met een totaalbedrag van 5.124 euro. Met name de huiseigenaren uit de nieuwere wijken maken gebruik van de subsidie. Opvallend is dat het criminaliteitscijfer hoger is in de wijken waar relatief minder huiseigenaren subsidieaanvragen hebben gedaan, zo blijkt uit de criminaliteitscijfers van de stad voor 2017.