Data Hamster - Data verzamelen doen we samen

We nemen graag besluiten op basis van gegevens, dat geeft inzicht en houvast. Door organisaties worden veel gegevens (of data) verzameld, over uiteenlopende onderwerpen. In een gemeente gaat het bijvoorbeeld over  leegstandscijfers, een evenementenkalender, de toegankelijkheid van gebouwen voor minder-validen, bewakingscamera’s en meer. Deze data zijn van belang voor het maken van beleid, het evalueren van maatregelen of het betrekken van inwoners. Data moeten wel actueel en correct zijn en dat is een tijdrovend en kostbaar proces.

Data Hamster maakt samen verzamelen en beheren van data makkelijker. Data Hamster helpt de gemeente als data gedreven organisatie én het vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving.

Data Hamster

Bepaal zelf het onderwerp

Data Hamster is inzetbaar voor elk onderwerp waar u data over wil verzamelen. Denk aan de winkelleegstand in uw binnenstad. U kunt beginnen met een bestaande dataset. Deze set kunt u gebruiken om met Data Hamster de kwaliteit van de data te verbeteren. Of u begint met een lege dataset als u een inventarisatie wilt maken, bijvoorbeeld van de onveilige kruispunten in de gemeente.

 

Participatie

Data Hamster betrekt inwoners, bedrijven en organisaties bij het verzamelen en beheren van data. Met de app kunnen wijzigingen, fouten en aanvullingen eenvoudig worden gemeld aan de dataeigenaar. Participatie vergroot de betrokkenheid van mensen bij de directe leefomgeving.

 

Actuele data

Data die via Data Hamster verzameld worden, kunnen direct als open data ontsloten worden op Dataplatform. Wijzigingen worden na acceptatie door de dataeigenaar zichtbaar in de open dataset. De dataeigenaar toont een actuele dataset, niet slechts een statische momentopname van data. Voor sommige onderwerpen is dit handig en verstandig.

Historie

Een uniek onderdeel van Data Hamster zijn de historische gegevens. Veranderingen in de tijd worden vastgelegd. Zo kunnen eenvoudig analyses uitgevoerd worden. Ontdek nieuwe inzichten Data Hamster maakt combineren van data met andere bronnen makkelijk waardoor u nieuwe verbanden kunt ontdekken.

Beheer uw eigen dataset

Data Hamster wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke beheeromgeving om meldingen te beoordelen en af te handelen. U bepaalt hoe lang u feedback wilt toestaan, op welke velden, met of zonder foto´s en of u meldingen wilt accepteren of afwijzen. Data Hamster geeft u volledig controle over alle meldingen die binnenkomen. Voor alle data gelden dat de eigenaar bepaalt of en voor wie de data ontsloten worden. Data Hamster is geschikt voor alle soorten data: open en gesloten data.

Hoe werkt Data Hamster?

Beginnen met Data Hamster is eenvoudig. Als dataeigenaar wordt u ondersteund in het gehele proces: van de opslag van een dataset, het beoordelen van meldingen tot de publicatie van de gewijzigde data.

 

Beheer omgeving van Data Hamster

Data Hamster wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke beheeromgeving.

Met Data Hamster verzamel je samen en gebruik je de kracht van de crowd.

Meer info: info@dataplatform.nl