API

Toegang via API

Dataplatform biedt datasets als downloadbare bestanden aan. Veel datasets zijn ook toegankelijk via een API. Die vind je op de detailpagina van een dataset onder de knop "Data API".

De Dataplatform API maakt gebruik van de standaard van CKAN. Lees de volledige CKAN API documentatie voor nadere details. Hieronder staan enkele voorbeelden die afkomstig zijn uit de brondocumentatie.

De API van CKAN toont de belangrijkste mogelijkheden aan API-clients. 

Een overzicht van alle datasets: https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_list

Bekijk een dataset: https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_show?id=afvalcontainers-schiedam

Zoek naar datasets met het woord "boom": https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_search?q=boom

Zoek naar bestanden met het woord "strooiroute": https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/resource_search?query=description:strooiroute