Ik heb data om aan te bieden

* Ik heb data tot mijn beschikking
en wil dat op een professionele wijze kunnen aanbieden.

Ik wil kijken wat er allemaal mogelijk is met open data

* Ik wil voorbeelden bekijken van het gebruik van open data door andere partijen.

Ik wil ontwikkelen met open data

* Ik wil aan de slag met de beschikbare open data voor mijn applicatie.

Ik heb een andere vraag/opmerking:

Neem contact op

Uitgelicht

Slim Melden

Slim Melden gebruikt open data om het meldingenproces slimmer en eenvoudiger te maken. Voor de melder én voor de behandelaar. Geen overbodige gegevens meer invoeren én ook nog een correcte routering en registratie. Dat is Slim Melden.

De gemeente Utrecht gebruikt sinds september 2016 Slim Melden. Alle meldingen komen direct in het zaaksysteem. En alle meldingen worden dagelijks als open data gepubliceerd. Zo is de cirkel rond: open data gebruiken én publiceren.

Open data appstore Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een schat aan informatie. Over alles wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Een deel hiervan is beschikbaar op Dataplatform als vrij beschikbare data.

Den Haag maakt sinds juni 2016 gebruik van van Dataplatform. Samen met meer dan 20 andere steden en provincies, zorgt de beheerunit Open Data van Den Haag dat haar open data op Dataplatform beschikbaar is. Den Haag deelt al ruim honderdtwintig datasets met haar burgers.

Dataplatform Amersfoort

Sinds februari 2017 deelt de gemeente Amersfoort haar open data in een machine-leesbaar formaat via www.amersfoort.dataplatform.nl. Amersfoort is al een jaar aangesloten bij Dataplatform. Binnen dit samenwerkingsverband delen de medewerkers van Amersfoort hun kennis over open data. Zo is de opzet voor een standaard over de subsidie-data vanuit Amersfoort geïnitieerd.

Samen met Open Geo Groep heeft Amersfoort een script ontwikkeld om de broninformatie vanuit Amersfoort in Beeld als CSV of Geo-JSON aan te bieden. Met dit script wordt de open data actueel gehouden en hoeft de gemeente haar data maar op één plaats bij te houden. Dit script deelt Amersfoort met de andere gebruikers van Dataplatform en Geoserver. De open data zijn voor hergebruikers op deze manier met een API benaderbaar.